Seemandha Sappadu

SEEMANDHA SAPPADU
RS:250
PULI SADAM,LEMON RASAMALAI SWEET,THAIR VADAI
PALPAYASAM,VELLARI THAIR PACHADI
BEANS PORIYAL,URULAI GREEN PEAS FRY
MALABAR HAVIYAL
MINT THOVIYAL,URULAI CHIPS
VEGETABLE BRINJI
SADAM
MANGAI SADAM,THENGAI SADAM,BISIBELABATH,
SADAM,PEPPER RASAM,CURD RICE,MANGO PICKLE,
APPALAM,PALAM,BEDA,ICECREAM
MINERAL WATER BOTTLE 300ml